GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. FILIPOWICZA 5
42-120 MIEDŹNO, tel. 34 317 80 71